У 2017 році майже 80% оподатковуваного товарообігу України склали товари (послуги) першого – четвертого «переділів». А майже 80% сукупної доданої вартості виникло на другому – третьому переділі. Отже, для розрахунку ефективної номінальної ставки ТТ буде братися 4-х ступенева кумулятивність (каскадність). Для збереження запланованих на 2018 рік нетто доходів від ПДВ, ставка ТТ розраховується за формулою, яка враховує ефект «кумулятивності», виходячи з показників оподатковуваних оборотів за методом «передільної калькуляції», отже:

(1) коефіцієнт «податкового заміщення» (співвідношення між сумою доходів на 1%. відсотковий пункт ставки ПДВ та ТТ), який при збереженні рівня бюджетної ефективності та прогнозної доданої вартості складе min** 7,59;**

(2) коефіцієнт «каскадності» (співвідношення між відсотковим середньозваженим значенням загального ефекту податку на динаміку ІПЦ (Рс-1) та номінальною ставкою ТТ), який складе max 1,69.

Для досягнення в 2018 році прогнозних нетто доходів від ПДВ ефективна ставка ТТ для України має дорівнювати мінімум min** 4,89% за умови продовження дії всіх спрощених систем оподаткування. Однак, за умови запровадження знижених ставок на соціально значущі товари, ефективна ставка ТТ складе max 7%.При цьому, ефективна податкова ставка ТТ на п'ятому-шостому переділах (виходячи із структури доданої вартості за передільною калькуляцією) залишиться співставною до діючої ефективної ставці ПДВ7.)


0 Підтримано0 Поправок