Тим більше необхідним є реформування ПДВ в Україні , де існує непривабливий бізнес-клімат, корупційна кланово-олігархічна система і тотальна недовіра бізнесу і всього населення до влади. Схеми мінімізації податкових платежів і засоби ухиляння від сплати податків вже отримали широке розповсюдження і закріпились у вигляді поведінкових моделей більшості платників податків. Ці поведінкові моделі є достатньо стійкими і постійно відтворюються у ширшому масштабі, що створило певну «інституційну пастку» в українській економіці, яка суттєво гальмує економічний розвиток і вирішення гострих проблем державних фінансів.

Вихід з існуючого деструктивного стану податкової сфери і державних фінансів є неможливим за допомогою слабких впливів на систему, таких як, наприклад, незначне зниження ставок оподаткування. Необхідною є система кардинальних позитивних зрушень у податковому і інституційному середовищі взагалі , яка може створити потужні імпульси для зміни глибинних поведінкових моделей і бізнесу, і державних чиновників4.


2 Підтримано0 Поправок