Економічна сутність ПКС полягає в наступному:

(1) ПКС нараховується на кожних етапах продажу оподатковуваного товару (послуги) від однієї зареєстрованої особи до іншої зареєстрованої особи, але справляється один раз на кінцевому етапі продажу оподатковуваного товару (послуги) останньою зареєстрованою особою на користь незареєстрованої особи (кінцевого споживача).

(2) ПКС не застосовується при імпорті товарів (супутніх послуг), крім перехідного періоду, та не передбачає бюджетного відшкодування внаслідок експорту українських товарів (послуг) за кордон.

(3) Для уникнення загрози можливих шахрайств з боку зареєстрованих осіб (наприклад, карусельного шахрайства чи податкового «метелика», втраченої ланки» тощо) запроваджується правило «реверсного оподаткування», яке є простим: у випадку невиконання обов'язку зареєстрованої особи щодо вчасної сплати до бюджету сум ПКС, стягнутих ним з кінцевого споживача, такий обов'язок покладається на попередню зареєстровану особу – постачальника (при комплектних поставках – на кожного з них, пропорційно долі в проданому товарі),та далі реверсно за ланцюгом попередніх поставок. При цьому, претензії попередніх постачальників до зареєстрованої особи, яка вчасно не сплатила до бюджету суму ПКС, стягнутого нею з кінцевого споживача, або переданої в порядку податкового регресу, регулюються не податковим, а цивільним правом.

(4) ПКС на відміну від ПДВ не є економічно регресивним, оскільки не передбачає кредитування бюджету та отримання з нього жодних бюджетних відшкодувань, крім помилково сплачених сум.

Для досягнення у 2018 році суми прогнозних нетто доходів від ПДВ, стандартна ставка ПКС має дорівнювати (на співставних базах) 13,8%. Однак , при встановленні зменшених ставок на операції з товарами (послугами), які становлять суспільний інтерес, стандартна ставка ПКС може становити 15,18%, (зважаючи на долю таких соціально значущих товарів (послуг) у загальному торговому обороті, оподатковуваному ПКС).

Також, зважаючи на принцип Aqui, затверджений Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС, знижена ставка ПКС на операції з товарами (послугами), які становлять суспільний інтерес, не може бути меншою за 5%.


0 Підтримано0 Поправок