Оптимальна система оподаткування повинна максимально ефективно виконувати три базові функції :

  1. фіскальну , тобто забезпечувати достатній рівень доходів державного бюджету для виконання державою своїх функцій (тут важливим є аспект не тільки формування достатніх доходів за рахунок податкових надходжень, а й недопущення втрат державного бюджету через корупційні схеми «розпилу бюджету» на рівні вищих посадових осіб);
  2. регулюючу , тобто забезпечувати оптимальну систему стимулів для інтенсивного розвитку бізнесу (що є основою економічного зростання, а отже, стійкого збільшення бази оподаткування, можливостей для зростання доходів бюджету і добробуту суспільства) і структурної перебудови економіки. Податки справляють вплив на структуру цін і обсяги виробництва, мотивацію та поведінкові моделі бізнесу і населення, а отже є потужним інструментом регулювання економічного розвитку країни;
  3. соціальну, що означає сприяння досягненню ефективної соціальної рівноваги між різними верствами населення, запобігання критичному зростанню нерівності доходів, які ведуть до соціально-політичних потрясінь і соціально-демографічних криз.

6 Підтримано0 Поправок