1. якщо досягти максимальної ефективності виконання регулюючої функції у стимулюванні інтенсивного розвитку бізнесу і оптимальної структурної перебудови (тобто зростання обсягів виробництва у обробній промисловості, високотехнологічних підприємствах, ІТ-галузі та інших сферах індустріалізації 4.0), то країна отримає надзвичайно позитивний ефект потрійної ренти :
  • для економіки в цілому і населення – у вигляді економічного зростання, збільшення робочих місць, заробітних плат, а отже стимулювання внутрішнього ринку через підвищення платоспроможного попиту;
  • для підприємців – у вигляді зростання доходів та їх використання на подальший розвиток і збільшення обсягів продажів на внутрішньому ринку1;
  • для держави – у вигляді зростання податкових надходжень.

Таким чином побудова оптимальної системи оподаткування – це знаходження оптимального компромісу між її фіскальною, регуляторною і соціальною функціями.


2 Підтримано0 Поправок