Щодо прибуткових податків з юридичних та фізичних осіб:

Основи Світового Податкового Кодексу під редакцією Ward M. Hussey, Donald C. Lubick (Гарвардський університет, США) щодо інкорпорації правил справляння двох податків (ППП та ПДФО).

Практика застосування податку на розподілені доходи (Естонська Республіка) щодо встановлення «0» ставки податку з нерозподілених доходів корпорацій, але з урахуванням законодавства Тайваню і Сінгапуру про захист прав міноритаріїв на обов'язковий розподіл прибутку (отримання дивідендів);

Законодавство штату Флорида (США) щодо заміни податку з доходів корпорацій (юридичних осіб) на податок з відчуження їхніх активів чи зміни їхньої ринкової вартості, не пов'язаної з зовнішніми капітальними інвестиціями або внутрішніми реінвестиціями, чи на податок на приріст капіталу (Capital Gains Tax (CGT)), з урахуванням регіональних аспектів оподаткування холдингів чи збутових мереж, які знаходяться за межами податкової юрисдикції штату (для України – за межами території місцевої громади);

Законодавство Сінгапуру та федеральне законодавство США щодо оподаткування фізичних осіб одночасно як за принципом податкового резидентства, так і за принципом громадянства.


1 Підтримано0 Поправок