На третьому етапі доцільно здійснити перехід до 5-річного бюджетного планування, що значно наблизить Україну до бюджетних процедур і планування, які застосовуються в провідних країнах ЄС. Такий перехід доцільно здійснити не раніше ніж після успішно завершення двох 3-річних бюджетних циклів.

У той же час, до запровадження обов'язкового середньострокового бюджету на 3 роки має бути адаптовано й регламентовано взаємозв'язки між прогнозними і програмними документами економічного та соціального розвитку, законодавчо закріплено створення чітких механізмів та строків проходження бюджетного процесу, визначено та розмежовано повноваження і відповідальність між Міністерством фінансів, як головним державним органом реалізації бюджетної політики, і секторальними міністерствами. Має бути сформована система стратегічного планування діяльності міністерств, виходячи із положень Бюджетної стратегії та забезпечена децентралізована система бюджетного планування (за підходом "знизу в гору" для визначення середньострокових потреб у фінансових ресурсів для головних розпорядників коштів ГРК).


0 Підтримано0 Поправок