2.1) Вдосконалення структури державного боргу України за такими основними напрямками:

а) скорочення частки зовнішніх позик у структурі позичкового фінансування дефіциту бюджету з метою зниження валютних ризиків державного боргу (слід забезпечити рефінансування частини зовнішнього боргу за рахунок внутрішніх запозичень без суттєвого погіршення структури боргу за строковістю);


1 Підтримано1 Поправок