2.3) Внесення змін до «Положення про управління ризиками, пов'язаними з державним боргом», затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 461 від 16 червня 2010 р., у частині включення до системи аналізу і оцінювання боргових ризиків таких індикаторів :

  • валові потреби уряду в рефінансуванні державного боргу (критичне значення –15% ВВП);
  • коефіцієнт варіації темпів зростання реального ВВП (1%);
  • спред за облігаціями зовнішньої позики (600 баз. п.);
  • частка боргових зобов'язань уряду у власності нерезидентів (45%);
  • частка боргу, номінованого в іноземній валюті (60%);
  • річна зміна частки короткострокового боргу за первинним терміном погашення в загальній структурі державного боргу (1%).

0 Підтримано0 Поправок