1. Забезпечення розвитку регіонів на засадах фіскальної децентралізації**. Удосконалення міжбюджетних відносин та розширення практичних повноважень місцевих влад щодо акумулювання та використання ресурсів розвитку має розширити можливості залучення до економічного обороту потенційних ресурсів регіонів, наблизити результати діяльності економіки регіону до потреб місцевого населення. Розширення економічних повноважень місцевого самоврядування з одночасним зміцненням їхньої фінансової бази — безальтернативний шлях для економічного процвітання країни.

0 Підтримано0 Поправок