1. Відновлення динамічного економічного зростання, досягненню якого мають бути підпорядковані усі без винятку складові економічної політики.**

Бюджетна політика, з одного боку, має максимально стимулювати підприємницьку діяльність через податкову лібералізацію та зниження частки фіскального перерозподілу внутрішнього валового продукту, а з іншого, має сприяти мобілізації ресурсів внутрішнього попиту, значна частина якого генерується саме бюджетними видатками. Вирішення цього суперечливого завдання вбачається в концентрації фіскальної лібералізації на першому етапі впровадження, переважно у сфері адміністрування і зниженні на цій основі рівня тінізації економіки та «корупційного податку». А також через удосконалення структури та механізмів здійснення бюджетних видатків та відповідному поширенні їх стимулюючої функції.

Відчутний потенціал міститься в розширенні бази оподаткування через багатовимірну податкову політику: залучення до оподаткування ширшого кола джерел отримання прямого чи непрямого доходу — нерухомості, природних ресурсів тощо. Стимулююча функція податків є обов'язковою складовою ефективної бюджетної політики.


2 Підтримано0 Поправок