1. Забезпечення належної інтеграції України до глобальної системи людського розвитку**, цілі якого визначені на рівні ООН як Цілі розвитку тисячоліття. Ними визначено3: подолання бідності, забезпечення якісної освіти впродовж життя, забезпечення гендерної рівності, зменшення дитячої смертності, поліпшення здоров'я матерів, обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та сухот і започаткування тенденції до скорочення їх масштабів, сталий розвиток довкілля.

Долучення до глобальних цілей розвитку має відкрити простір для міжнародного діалогу України, спростити отримання правової та фінансової підтримки на міжнародному рівні, розширити можливості застосування вітчизняного економічного потенціалу в реалізації міжнародних програм гуманітарної підтримки, що, у свою чергу, сприятиме розширенню міжнародного економічного партнерства.


0 Підтримано0 Поправок