1. Надання бюджетній політиці стратегічного характеру на фоні посилення фіскальної дисципліни на всіх рівнях бюджетної системи**. Це має забезпечити більш високу ступінь прогнозованості фінансових потоків в межах скоординованих «локальних» стратегій розпорядників бюджетних коштів через запровадження дієвої системи середньострокового бюджетного планування.

Дієву систему середньострокового бюджетного планування майже не можливо реалізувати без широкого розвитку і застосування програмно-цільового методу бюджетування, який в свою чергу має забезпечити значне підвищення ефективності використання обмежених фінансових ресурсів та оцінку доцільності, ефективності й результативності впливу виконання бюджетних програм на соціально-економічний розвиток країни.


0 Підтримано0 Поправок