Доцільність включення зазначених показників до систем оцінювання боргових ризиків обумовлюється тим, що фактам боргових ускладнень у більшості випадків передували зростання частки короткострокового боргу або боргу в іноземній валюті в загальній сумі державного боргу, зростання потреб у позичковому фінансуванні чи підвищення спредів за облігаціями зовнішньої позики. Поряд з показниками структури державного боргу за видами валют, відсоткових ставок і термінів погашення, уроки глобальної фінансово-економічної кризи засвідчили доцільність включення до систем оцінювання боргових ризиків зазначених показників вразливості державних фінансів, граничні значення яких за рекомендацією МВФ відповідають наведеним у дужках.


0 Підтримано0 Поправок