4.6) Активізація дипломатичних зусиль та діяльності громадських організацій у напрямку зміни структури зовнішньої підтримки України на користь грантового компоненту (на противагу кредитному).

Пакет фінансової допомоги ЄС для України на 2014-2020 рр. у сумі близько 13 млрд євро (з домінуванням кредитних форм фінансування) вміщує тільки 1,57 млрд. євро безповоротної допомоги або 12% загального фінансування ЄС. Що стосується досвіду країн Східної Європи, то фахівці Віденського інституту міжнародних економічних досліджень А. Адаров і П. Гавлік підрахували: кумулятивні надходження від ЄС у розрахунку на душу населення упродовж усього періоду членства у ЄС становили 2080 євро на душу населення у Польщі, 1670 євро – у Словаччині та 860 євро в Румунії; при екстраполяції такого обсягу трансфертів ЄС на чисельність населення України отримуємо 37–89 млрд. євро гіпотетичної сумарної допомоги ЄС Україні упродовж 10 років (при цьому нижня межа відповідає рівню фактичних трансфертів ЄС Румунії, а верхня межа – Польщі).__5

Вагомим аргументом на користь масштабної фінансової та технічної допомоги ЄС Україні є значні фінансові розриви у процесі впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (суттєві витрати України на адаптацію і модернізацію у короткостроковому періоді та потенційні здобутки від поглиблення економічної інтеграції з ЄС лише у середньо- і довгостроковому періодах).

Виходячи з досвіду Східно-Європейських країн, допомога ЄС мала б надаватися приватному та державному секторам економіки України із забезпеченням суворої прив'язки допомоги ЄС до виконання конкретних умов з чітким відстеженням кількісних показників та ідентифікованих якісних оцінок.


0 Підтримано0 Поправок