5.2) Встановлення економічно обґрунтованої дохідності за ОВДП на рівні суми прогнозованих темпів інфляції та незначної реальної дохідності для недопущення економічно невиправданих втрат бюджетних коштів.

При плановій сумі внутрішніх державних позик на 2018 рік у 123,76 млрд. грн кожен відсоток номінальної відсоткової ставки за ОВДП коштує бюджету 1,24 млрд. грн. на рік. Якщо допустити, що економічно обґрунтованою ставкою дохідності за гривневими ОВДП є річна інфляція «плюс» 1% реальної дохідності, тоді номінальна відсоткова ставка за ОВДП мала б становити 14,7% річних. Фактично у червні 2018 року середньозважена дохідність ОВДП на первинному ринку становила 17,29% річних. У таких умовах чисті втрати бюджету від надмірної «щедрості» Уряду при встановленні дохідності ОВДП (за допущення незмінності відсоткової політики протягом року) розрахунково становитимуть 3,2 млрд. грн на рік ( 123,8 млрд. грн * (17,29% – 14,7%)/100 = 3,2 млрд. грн.)


0 Підтримано1 Поправок