У багатьох розвинутих країнах боргові менеджери для оцінки боргових ризиків вдаються до проведення регулярних стрес-тестів боргового портфеля уряду з включенням економічних і фінансових шоків, на дію яких потенційно можуть наражатися уряд і економіка країни. У даний час стрес-тестування використовується як один з методів оцінки чутливості фінансової позиції уряду, обсягу боргових зобов'язань держави та розміру боргових виплат до впливу «виняткових, але правдоподібних» потрясінь.

В Україні при проведенні зазначених стрес-тестів обсяги витрат державного бюджету на погашення і обслуговування боргу мають оцінюватися на основі припущень про вагому девальвацію національної валюти, зростання відсоткових ставок за позиками, прийняття урядом умовних зобов'язань і суттєве зростання витрат бюджету на виконання умовних зобов'язань, а також погіршення макроекономічних показників України. За результатами проведених стрес-тестів слід визначати орієнтовні заходи з управління державним боргом, які можуть вживатися у разі виникнення шокових ситуацій.


0 Підтримано0 Поправок