3.2) Перегляд схеми обслуговування ВВП-варантів (інструментів компенсації вартості), випущених у ході реструктуризації зовнішнього державного боргу 2015 року, як несправедливої і такої, що позбавляє Україну шансів на економічне відродження.

За умовами угоди з іноземними кредиторами від 2015 року уряд виплачуватиме 80% номінальної суми боргу протягом 2019–2027 рр., сплачуючи кредиторам 7,75% річної дохідності, а замість списаних 20% основної суми боргу держава повинна віддавати кредиторам 15% або 40% номінального приросту ВВП протягом 20 років, якщо темпи зростання реального ВВП перевищуватимуть 3% і 4%, відповідно. За результатами проведеного нами імітаційного моделювання сумарні виплати за ВВП-варантами сягнуть 8,3 млрд. дол. за умови, що реальний ВВП зростатиме на 4% протягом 20 років; такі виплати перевищать 33 млрд. дол. у разі щорічного зростання ВВП на 5%. Якщо дисконтувати отримані величини за стандартною для аналізу боргової стійкості ставкою 5%, чиста поточна вартість виплат за ВВП-варантами зменшиться до 3,9 і 15,8 млрд. дол. США, відповідно. А списана сума заборгованості держави за ОЗДП становила 3,6 млрд. дол.! Очевидно, що обслуговування ВВП-варантів за наведеною схемою вестиме до блокування довгострокового потенціалу зростання та знекровлення національної економіки.

Ціль** – ** підвищення ефективності співробітництва з МФО шляхом залучення їх кредитних ресурсів з урахуванням реальних потреб України, ініціювання масового кредитування технологічної модернізації вітчизняних підприємств з боку МФО та збільшення грантової підтримки України міжнародним співтовариством.

Навіть в умовах відновлення доступу Уряду України по міжнародного ринку позичкових капіталів у середньостроковій перспективі офіційні гранти і позики МФО та урядів іноземних держав мають залишатися переважним джерелом зовнішнього фінансування бюджету і нарощування валових міжнародних резервів країни. Офіційні позики, порівняно з комерційними, характеризуються низькими відсотковими ставками, тривалими термінами погашення боргу та стабільністю надходжень запланованих обсягів фінансування (при дотриманні позичальником погоджених умов).

Для досягнення поставлених цілей і завдань у сфері співробітництва України з МФО слід вживати таких заходів:


1 Підтримано0 Поправок