За наявних жорстких бюджетних обмежень необхідна раціоналізація управління соціальною сферою, орієнтована на досягнення максимальної ефективності витрачання бюджетних коштів, а також диверсифікацію джерел її фінансового забезпечення при впровадженні науково обґрунтованих загальнодержавних стандартів за всіма видами соціальних послуг.

Оскільки здійснення значного рівня видатків на оборону і безпеку держави є вимушеною необхідністю для України, важливо забезпечити максимально можливу роль оборонних видатків як складової внутрішнього попиту, що може поширити ефект пожвавлення на всю економіку України через:

  • розміщення оборонних замовлень на конкурсних засадах, із застосуванням консорціумних принципів виконання, розміщення виробництва озброєння та техніки військового призначення на вітчизняних приватних підприємствах;
  • конкурентні закупівлі товарів та послуг невійськового та подвійного призначення із цілеспрямованим розширенням кола постачальників;
  • розширення використання цільових цінних паперів, надходження від яких спрямовуватимуться на технологічну модернізацію Збройних Сил України, для реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках;
  • розвиток міжнародного військово-технічного співробітництва в межах співробітництва з НАТО, ініціювання реалізації спільних проектів з виробництва та модернізації озброєння, військової та спеціальної техніки, залучення іноземних інвестицій в український ОПК.

0 Підтримано0 Поправок