• чітке визначення сфер відповідальності держави, органів місцевого самоврядування в рамках адміністративної реформи;
  • оптимізацію соціальних зобов'язань держави та перехід від патерналізму в соціальній сфері до партнерства між державою, бізнесом і громадянами в усіх аспектах соціальної взаємодії;
  • організаційну перебудову процесів, які є об'єктом державного фінансування (надання послуг у сферах освіти, охорони здоров'я, культури, адміністративних послуг, виконання основних державних функцій: управління, забезпечення безпеки та оборони тощо);
  • заміну пільг, що виконують функцію соціальної підтримки вразливих верств населення, адресною соціальною допомогою (так звана монетизація пільг);
  • повернення солідарного рівня пенсійної системи до страхових принципів та розвиток недержавного пенсійного страхування.

0 Підтримано0 Поправок