Головною проблемою у сфері управління державним боргом в Україні є те, що воно підпорядковується вирішенню короткострокових завдань бюджетної політики та не має довгострокової основи, а короткозорий характер рішень щодо обсягів та параметрів державних запозичень призводить до високої вартості залучення коштів, небезпечного накопичення валютних ризиків на балансі уряду, незбалансованої структури боргових виплат у часовому вимірі. У процесі управління державним боргом відповідальними особами часто ігноруються критичні рівні борового навантаження та недооцінюються боргові ризики, а законодавче забезпечення боргових процесів є фрагментарним, надмірно узагальненим і не відповідає сучасним вимогам.

Поряд з цим, у 2014-2017 роках суттєвими факторами погіршення боргової ситуації стали неконтрольоване нарощування державного боргу через придбання Урядом фінансових активів, а також безпрецедентна за масштабами потенційної шкоди реструктуризація зовнішнього державного боргу 2015 року. Тому розробка довгострокової стратегії відновлення боргової стійкості з коректною ідентифікацією існуючих проблем, стратегічних цілей і тактичних заходів, повинна стати одним із пріоритетів діяльності держави.


0 Підтримано1 Поправок