Застосування окреслених важелів, інструментів досягнення цілей та механізмів їх реалізації з часом сприятиме :

  • утриманню помірного боргового навантаження на економіку і державні фінанси України, що дозволить уникнути економічних і фінансових втрат, пов'язаних з неплатоспроможністю Уряду;
  • збалансуванню структури державного боргу за видами валют, термінів погашення і відсоткових ставок, що визначатиме зменшення нестійкості фінансової позиції уряду;
  • створенню сучасної системи моніторингу та управління численними факторами ризику, що впливають на розміри боргових виплат з бюджету і ступінь платоспроможності держави;
  • збільшенню частки гривневих запозичень уряду, що, у свою чергу, зменшуватиме залежність державних фінансів від стрімких переливів міжнародних капіталів та карколомних змін обмінних курсів;
  • підвищенню ефективності співробітництва з МВФ, скороченню розміру зовнішньоборгового навантаження і перетворенню України на рівноправного учасника системи міжнародних валютно-кредитних відносин;

0 Підтримано0 Поправок