Важливою для вирішення задачею буде надання індикативним значенням фіскальних агрегатів державного бюджету і лімітам (граничним обсягам) видатків та надання кредитів для головних розпорядників коштів бюджету зобов'язуючого характеру та послідовного врахування таких лімітів в законах про Державний бюджет України.

Перегляд Бюджетної декларації доцільно здійснювати не частіше ніж 1 раз на 2 роки та лише в разі суттєвих прорахунків у оцінці макроекономічного прогнозу (виникнення шокових ситуацій і т.п.) чи зміні діючого уряду.

Відповідно до бюджетного календаря схвалення Бюджетної декларації має відбуватися не пізніше 15 травня року, що передує плановому трирічному періоду.

Перехід від однорічного бюджетного планування до затвердження середньострокового бюджету доцільно провести поступово в три етапи:


0 Підтримано0 Поправок