Це є доцільним, оскільки протягом 2013 – 2018 років Уряд підходив до формування основних напрямів бюджетної політики виключно формально як щодо термінів подання на розгляд Верховній Раді, так і щодо визначення основних індикаторів та положень, які визначені Бюджетним кодексом України. Цей важливий плановий документ містив мінімум індикаторів і критеріїв та був виписаний загальними фразами, що в подальшому, при формуванні безпосередньо проекту державного бюджету, давало змогу Кабінету Міністрів коригувати параметри, формально не порушуючи ухваленого документу. Як наслідок, у 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 і 2018 роках Верховною Радою не було схвалено Основні напрями бюджетної політики, які так і не стали основоположним документом при формуванні бюджетної політики в Україні.

Бюджетна декларація має складатися Мінфіном із безпосереднім залученням секторальних міністерств (головних розпорядників бюджетних коштів) на 3 роки та схвалюватися Кабінетом Міністрів України. Бюджетна декларація має базуватися на положеннях Бюджетної стратегії, інших прогнозних і програмних документах соціально-економічного розвитку та містити такі основні положення:


1 Підтримано0 Поправок