Бюджетна стратегія має окреслювати бачення Уряду щодо основних цілей, принципів та напрямків розвитку економіки, основних важелів впливу на їх регулювання, ролі бюджетної і податкової системи у досягненні стратегічних цілей та узагальнені плани щодо інвестиційного і регіонального розвитку.

Бюджетна стратегія має складатися Урядом й ухвалюватися Верховною Радою на весь термін каденції Уряду. Неподання новопризначеним Урядом на розгляд Верховної ради Бюджетної стратегії має бути приводом для висловлення Уряду недовіри.

Також необхідно забезпечити прийняття Закону України про стратегічне планування, яким має бути відновлено систему стратегічних документів розвитку держави, регламентовано основні питання розроблення та прийняття стратегічних програмних документів, визначено взаємозв'язки між прогнозними і програмними документами економічного та соціального розвитку, серед яких середньостроковий бюджет на основі прийнятої Бюджетної стратегії як засіб реалізації стратегії реформ та досягнення економічних і соціальних цілей.

Без середньострокової економічної програми неможливо скласти середньостроковий бюджет країни, а значить, у повному обсязі застосувати програмно-цільовий метод у бюджетному процесі. Власне цілі ПЦМ у бюджетному процесі мають бути визначеними у програмі діяльності Уряду. Саме на законодавчому рівні має бути визначено обов'язкове застосування середньострокового бюджетного планування, яке реалізуватиметься наступним чином.

На основі Бюджетної стратегії має розроблятися більш конкретний плановий документ на середньострокову перспективу (на плановий та два наступні за плановим роки) – Бюджетна декларація , яка має замінити сучасні Основні напрями бюджетної політики.


0 Підтримано0 Поправок