в) досягнення високої частки зобов'язань із фіксованою відсотковою ставкою в структурі боргових зобов'язань для мінімізації відсоткового ризику (вибір оптимального типу дохідності для нових випусків має проводитися на основі таких принципів: а) за високого рівня відсоткових ставок і очікуваному їх падінні у майбутньому залучення зовнішніх позик доцільно проводити за плаваючими ставками дохідності; б) за низького рівня відсоткових ставок і очікуваному їх зростанні у майбутньому слід надавати перевагу випуску цінних паперів із фіксованими відсотковими ставками).


0 Підтримано0 Поправок