5.3) Скорочення операцій з депозитними сертифікатами НБУ, що дозволить подолати сегментацію ринку державних цінних паперів та усунути небажану конкуренцію для боргових зобов'язань уряду;


0 Підтримано0 Поправок