ІІ. Стратегічне бачення ефективної бюджетної політики

Обмеженість бюджетних ресурсів потребує їх концентрації на критично важливих напрямках діяльності держави для формування прогресивної та ефективної системи акумуляції та розподілу фінансових ресурсів державою, що спрямована на динамічне зростання національної економіки.

Нова ефективна бюджетна політика має бути підтримана послідовною детінізацією і деофшоризацією економіки та забезпеченням суворої дисципліни і доцільності витрачання бюджетних коштів на основі реформування складових системи державних фінансів.

Ефективність бюджетного планування на основі не тільки прогнозування, а й планування економічного розвитку має забезпечити раціональність розподілу бюджетних видатків у часі та за цільовою спрямованістю, недопущення надмірного нагромадження нерозподілених коштів в разі сприятливого розвитку макроекономічних показників та нарощування касового дефіциту в разі погіршення надходжень.


0 Підтримано0 Поправок