2.5) Проведення регулярних стрес-тестів портфелю боргових зобов'язань держави як складової системи аналізу боргових і фіскальних ризиків.

Згідно із « Керівними принципами управління суверенними ризиками і високим рівнем державного борг у», які дістали назву «Стокгольмських принципів» (вони стали результатом консультацій МВФ і Шведської боргової в 2010 р.), необхідно аналізувати боргові портфелі урядів на основі проведення економічних і фінансових стрес-тестів, які включають оцінку витрат і ризиків альтернативних стратегій управління державним боргом. Стрес-тести динаміки державного боргу в рамках макроекономічних сценаріїв поєднують перспективні макроекономічні прогнози з оцінкою чутливості державного боргу (його загального обсягу, структурних складових, боргових виплат) до вірогідних потрясінь у економіці й фінансовій сфері.


0 Підтримано0 Поправок