Розширення грантової форми підтримки України міжнародним співтовариством і відхід від подальшого нарощування зовнішнього державного боргу є необхідним і з огляду на те, що Україна об'єктивно неспроможна обслуговувати зрослий рівень боргового навантаження та постійно рефінансувати накопичені борги. У цьому контексті доцільно згадати підтримку Адміністрації, яка надавалася країнам Західної Європи у повоєнний період: "План Маршала" передбачав надання безповоротної допомоги Європейським країнам на суму 11,8 млрд. дол. у цінах 1951 р. при цьому в формі грантів було надано 91% американської допомоги, а фахівці Президентського Комітету зовнішньої допомоги у 1947 писали: "Будучи реалістами, ми повинні прийняти той факт, що багато європейських країн вже мають високий тягар накопичених зобов'язань і з високою вірогідністю не зможуть погашати нові доларові борги, які утворяться внаслідок постачання їм продовольства, палива і добрив Сполученими штатами. Тому, на думку комітету, асигнування на цілі, не пов'язані з інвестиціями у виробничу сферу, повинні надаватися у формі грантів" 6.


0 Підтримано0 Поправок