Ціль збалансування структури боргу за видами валют, відсоткових ставок і термінів погашення боргу та формування сучасної системи оцінки і аналізу ризиків, пов'язаних із державним боргом.


0 Підтримано0 Поправок