Ефективна бюджетна політика передбачає підвищення ефективності використання фінансових ресурсів у рамках програмо-цільового методу бюджетування і посилення впливу бюджетних програм на соціально-економічний розвиток, у тому числі за рахунок вдосконалення внутрішньої і зовнішньої оцінки бюджетних програм, яка має використовуватися при прийнятті бюджетних рішень.

Вагомою складовою програмно-цільового метода є обов'язкова регулярна оцінка ефективності виконання бюджетних програм, результати якої мають використовуватися для прийняття управлінських рішень і визначення обсягів фінансування, контрольні заходи якої спрямовані саме на оцінку досягнутих результатів. Тому має бути забезпечений сфокусований моніторинг і оцінка бюджетних програм на визначенні:


0 Підтримано0 Поправок