Інструменти досягнення поставлених цілей

Формування нової ефективної бюджетної політики має бути підпорядковано загальним цілям і принципам стратегії проведення соціально-економічних та політико-правових реформ.

Багато дослідників наголошують на тому, що Україні необхідне системне реформування бюджетної системи, за якого послаблення фіскального навантаження відбуватиметься синхронно з удосконаленням видаткової політики, а належне фінансування видатків забезпечуватиметься розширенням податкової бази внаслідок економічного зростання.4

Нова бюджетна політика має зміцнювати інструментальність бюджетної стратегії як одного з найпотужніших важелів реалізації стратегії реформ в Україні, поширюючи ефекти бюджетної політики далеко за межі бюджетної системи та створюючи сприятливий фіскальний простір для прискореного переходу від рецесії до стійкого економічного пожвавлення та росту.

З метою відновлення ефективного бюджетного процесу на усій його протяжності має відбутись зміна як порядку прийняття державного бюджету, так і визначальних планових і стратегічно-прогнозних документів, що будуть покладені в його основу.

Вбачається за доцільне запровадження нового окремого документу – «Бюджетної стратегії», яка має розроблятися і подаватися на затвердження Верховні Раді новопризначеним Урядом. Розробка і подання цього документу має відбуватися протягом місяця після призначення нового складу Кабінету Міністрів, а основою для його складання мають бути основні тези й цільові орієнтири політичної програми партії (або коаліційної угоди в разі формування коаліційного уряду), що формуватиме Уряд.


1 Підтримано0 Поправок