Ціль активізація внутрішнього ринку державних цінних паперів як альтернативи зовнішньому і збільшення частки гривневих зобов'язань у структурі державного боргу до рівня, щонайменше, 50%.

Зниження ризиків боргового портфеля уряду: валютного ризику і ризику рефінансування боргу має спиратися на розвиток ринку гривневих запозичень уряду. Відомо, що крива базової дохідності (benchmark yield curve) має важливе значення для розвитку ліквідного ринку корпоративних облігацій: ринок державних цінних паперів є своєрідною точкою відліку для ціноутворення на різні боргові інструменти, включаючи корпоративні облігації.

На наш погляд, організаційно-фінансовими важелями розвитку ринку ОВДП мають стати:


0 Підтримано0 Поправок