5.1) Регулярна емісія стандартизованих ("plain vanilla") державних гривневих облігацій у обсягах, достатніх для забезпечення високої ліквідності ринку. Структура державних цінних паперів має бути стандартизованою, а терміни їх погашення – визначатися обмеженою кількістю зручних для інвесторів термінів обігу. У світовій практиці значного поширення набули так звані цінні папери-орієнтири або еталони (benchmark securities), які мають незаперечне значення для створення ліквідного ринку. В світовій практиці регулярні емісії з еталонними термінами погашення дозволяють створити контрольну криву дохідності, стимулюють попит інвесторів, підвищують ліквідність ринку і знижують витрати на розміщення цінних паперів. У часовій структурі емісій державних цінних паперів повинні враховуватися переваги інвесторів відносно термінів погашення та дохідності.


0 Підтримано0 Поправок