2.4) Інтеграція системи аналізу і оцінки боргових ризиків до комплексної системи оцінювання фіскальних ризиків і включення відповідних даних до розширеного звіту про фіскальні ризики Міністерства фінансів України.

Фіскальними ризиками називають фактори, які генерують відхилення фактичних фіскальних показників (або фіскальної позиції) від прогнозованих. Такі відхилення можуть виникати в результаті: дії зовнішніх шоків та їх впливу на стан державних фінансів; ендогенних (внутрішніх) змін фіскальної політики; недостатнього рівня розуміння фіскальної позиції уряду і неповного врахування державних зобов'язань.

Згідно з міжнародними стандартами, окремий клас фіскальних ризиків формують ризики, пов'язані із структурою державного боргу та ризики порушення боргової стійкості. Тому невід'ємними складовими звіту про фіскальні ризики мають бути:

а) оцінка фіскальної стійкості (проведення стрес-тестів боргової позиції держави та інтерпретація отриманих результатів);

б) аналіз ризиків боргового портфелю уряду, інструментів управління ризиками та викладення ключових засад стратегії управління державним боргом.


0 Підтримано0 Поправок