Виходячи з особливостей національної фінансової системи, рівня і структури накопиченого боргу, а також найкращої міжнародної практики у цій сфері необхідно забезпечити скерованість стратегії управління державним боргом України на досягнення таких цілей :

  1. послідовне щорічне скорочення відносного обсягу державного і гарантованого державою боргу і досягнення цільового показника боргу - 60% ВВП, не пізніше, ніж на кінець 2020 року;
  2. збалансування структури боргу за видами валют, відсоткових ставок і термінів погашення боргу та формування сучасної системи оцінки і аналізу ризиків, пов'язаних із державним боргом;
  3. підтримання постійного доступу Уряду України до міжнародного ринку капіталу, зниження вартості зовнішніх ринкових позик, забезпечення справедливих умов обслуговування зовнішнього боргу;
  4. підвищення ефективності співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями (МФО) шляхом залучення їх кредитних ресурсів з урахуванням реальних потреб України, ініціювання масового кредитування технологічної модернізації вітчизняних підприємств з боку МФО та збільшення грантової підтримки України міжнародним співтовариством;
  5. активізація внутрішнього ринку державних цінних паперів як альтернативи зовнішньому і збільшення частки гривневих зобов'язань у структурі державного боргу до рівня, щонайменше, 50%.
  6. органічне поєднання і взаємодоповнюваність цілей та інструментарію боргової, монетарної і фіскальної політики, координація діяльності Міністерства фінансів, Державного казначейства і Національного банку.

0 Підтримано1 Поправок