1. Надмірне фіскальне навантаження на економіку через особливості формування дохідної частини бюджету

Незважаючи на тривалий період реформування, існуюча податкова система України зберігає суттєві вади, пов'язані як з недосконалістю та надмірною обтяжливістю адміністрування, так і з продовженням практики вибіркового застосування, або й порушення законодавства фіскальними органами.

Податкова політика не працює як важіль стимулювання економічного зростання та позитивних структурних зрушень. Надмірне вилучення до держбюджету частини прибутків державних та комунальних підприємств суперечить завданням їх інвестиційно орієнтованого розвитку, призводить до втрати ними конкурентоспроможності або до зниження якості послуг.


0 Підтримано0 Поправок