• основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 3 річний період з обґрунтуванням обраного сценарію розвитку;
  • основних завдань бюджетної політики на трирічний період та заходів, що будуть здійсненні для їх досягнення;
  • макропараметрів державного бюджету і сектору загального державного управління на трирічний період із розподілом по роках (граничного обсягу дефіциту (профіциту) державного бюджету, частки прогнозного річного обсягу ВВП, що перерозподіляється через зведений бюджет України, граничного обсягу державного боргу і граничного обсягу надання державних гарантій, індикативних значень фіскальних агрегатів державного бюджету, обсягу державних капітальних вкладень, граничної кількості штатного персоналу, що отримує заробітну плату з бюджету);
  • основних завдань податкової політики на трирічний період та конкретних заходів, що будуть здійсненні для їх досягнення із оцінкою фіскального впливу по роках;
  • інформації щодо реалізації пріоритетних державних (цільових) програм та державних інвестиційних проектів із зазначенням орієнтовних обсягів залучення ресурсів бюджетів для їх реалізації по роках;
  • лімітів (граничних обсягів) видатків та надання кредитів державного бюджету для головних розпорядників коштів на трирічний період;
  • чіткого визначення та опису механізмів коригування індикативних значень фіскальних агрегатів державного бюджету та граничних обсягів видатків та надання кредитів державного бюджету для головних розпорядників коштів у разі відхилення макроекономічної ситуації від розрахункового макроекономічного прогнозу (обраного сценарію);
  • щодо взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами;
  • інших питань, необхідних для складання проекту закону про Державний бюджет України на відповідний період.

0 Підтримано0 Поправок