Важелі та інструменти досягнення визначених цілей

Цільпослідовне щорічне скорочення відносного обсягу державного і гарантованого державою боргу та досягнення цільового показника боргу - 60% ВВП, не пізніше, ніж на кінець 2020 року.

1. 1.1. Продовження курсу фіскальної консолідації та зменшення величини дефіциту державного бюджету до рівня 1,5% ВВП у 2020 і 2021 роках;

1.2. Скасування практики державних фінансових вливань у статутні капітали банків і підприємств за рахунок нарощування державного боргу до досягнення державним і гарантованим боргом його цільового рівня.

Для цього доцільно було б включити до Бюджетного кодексу України таку статтю: «Не допускається здійснення державних запозичень, які не передбачають надходження залучених коштів до державного бюджету, у тому числі випуск облігацій внутрішньої державної позики з подальшим придбанням у державну власність акцій додаткової емісії банків; в обмін на векселі, видані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб; в обмін на акції додаткової емісії господарських товариств паливно-енергетичного комплексу та ін.»

1.3. Деталізація і чітка регламентація фіскальних правил (законодавчих обмежень довгострокового характеру на бюджетні і боргові агрегати):

  • борговий ліміт має бути встановлено не лише для центрального уряду, а для сектору загального державного управління в цілому (з урахуванням боргів місцевих органів влади і фондів соціального страхування);
  • борговий ліміт на рівні 60% ВВП для боргу сектору загального державного управління має бути відображений у Бюджетному кодексі України (з корекцією діючої статті 18);
  • доцільно було б такожзафіксувати в Бюджетному кодексі обмеження на розмір циклічно скоригованого балансу сектору загального державного управління.

Останнє з наведених фіскальних правил застосовується у ЄС (в межах як національного законодавства країн-членів, так і наднаціональних правил), у Чилі, Колумбії, Сербії. Це дозволяє зменшити ступінь проциклічності бюджетно-податкової політики, а саме нівелювати її рестриктивний характер у період економічного спаду і експансійний характер у період економічного піднесення.

1.4. Введення до бюджетного законодавства України механізмів імплементації боргового ліміту:

Перевищення боргового ліміту, встановленого Бюджетним кодексом в період 2015-2018 років говорить про те, що в Україні актуальною проблемою є не лише розширення переліку і модифікація фіскальних правил, а й пошук адекватних механізмів їх імплементації. Досвід ЄС засвідчує, що ефективна дія боргових лімітів можлива лише за наявності механізмів, які вимагають вжиття певних заходів у разі наближення до граничних показників або застосування так званого «боргового гальма».


0 Підтримано1 Поправок