6.1) Внести до «Положення про Міністерство фінансів України» та Закону України «Про Національний банк України» норми , пов'язані з визначенням функціональних обов'язків, процедур і механізмів координації боргової і бюджетної політики з грошово-кредитною і валютною політикою, а також створити нормативно-правову базу для налагодження процесу обміну інформацією між Мінфіном і НБУ, проведення регулярних спільних нарад і консультацій, здійснення скоординованої політики і погоджених дій на ринках. Зокрема, вказаними законодавчими і нормативно-правовими змінами має бути передбачено, що Мінфін і НБУ погоджують і координують політику регулювання грошової маси, відсоткову політику, валютно-курсову політику, управління золотовалютними резервами, політику державних запозичень і обслуговування державного боргу, а також політику управління бюджетними потоками і балансами.


0 Підтримано1 Поправок