1. 3.3. Гармонізація з міжнародними стандартами

Необхідне продовження гармонізації правового поля України з Директивами Європейського Союзу щодо електронних грошей, віддаленого відкриття рахунків, багаторівневої ідентифікації клієнтів (KYC – Know your client), PSD2, відкритих АРІ та використання третіх сторін як агентів.

У січні 2018 року набули чинності норми директиви PSD2, яка зобов'язує банки, що знаходяться на території Євросоюзу, відкривати свої дані третім сторонам. Такі міри мають сприяти не тільки появі нових продуктів і послуг, але й створювати рівні умови для всіх учасників ринку.

Наразі на українські компанії ця вимога прямо не поширюється. Але для українських компаній, що працюють на європейському ринку, обслуговуються у місцевих банках і користуються європейськими сервісами, необхідним стає дотримування вимог PSD2. Більше того імплементація в Україні зазначеної директиви сприятиме підвищенню рівня прозорості надання фінансових послуг та появі відкритих АРІ в банківській системі України.


0 Підтримано0 Поправок