1. 2.** Інноваційний парк** (Innovation Park) – це, за визначенням Інноваційної Ради Квінследа (США), юридична особа, створена для більш ефективного використання наукових і технологічних ресурсів для покращення економічного розвитку регіону. Місією Інноваційного парку є стимулювання регіонального розвитку, індустріалізація 4.0, спрощення процедур запровадження комерційних і промислових інновацій. Діяльність Інноваційного парку стимулює розвиток наукової та технічної культури регіону, створює робочі місця та високу додану вартість.

1 Підтримано0 Поправок