Інноваційний кластер формує певну систему створення, розвитку і поширення нових знань і технологій, запровадження їх у виробництво та просування конкурентоспроможних продуктів на світових ринках.


0 Підтримано0 Поправок