Як зазначено у Частині І , однією з головних цілей Нового економічного курсу є підвищення глобальної конкурентоспроможності України та прискорене інноваційне економічне зростання з річними темпами від 7% як основа для кардинального підвищення якості життя українських громадян і зближення України за цими показниками з країнами ОЕСР.

Досягнення такої амбітної мети є можливим тільки за рахунок якісної зміни моделі функціонування економіки, яка домінує в Україні майже 30 останніх років і призвела до поступової деградації від індустріальної космічної держави до сировинного придатку розвинених країн.

Якісна зміна економічної моделі, перш за все означає принциповий розворот від нехтування, і навіть знищення інтелектуального капіталу нації (через низьку якість бізнес-клімату, катастрофічне недофінансування науки і освіти, відсутність перспектив реалізації винахідників та розробників у власній країні та масову міграцію висококваліфікованих фахівців за кордон) до всебічної концентрації уваги держави на підтримці розвитку креативного класу і його самореалізації в Україні. Дотримання саме цього принципу було основою реалізації економічного дива в таких країнах як Сінгапур, Ізраїль та інших.


3 Підтримано0 Поправок