1. 5.** Інноваційні кластери (тобто узагальнення всіх зазначених видів інноваційних екосистем)** – це географічно сконцентрована сукупність інноваційних підприємств взаємодоповнюючих галузей, що включають наукові і освітні заклади, ІТ-компанії, високотехнологічні компанії з однієї або взаємодоповнюючих сфер, дослідницькі лабораторії, сервісні підприємства, фінансові компанії та венчурні фонди, об'єднані загальною інфраструктурою, тісними комунікаційними взаємозв'язками, що сприяють обміну ідеями, концентрації компетенцій і трансформації знань у висококонкурентні продукти.

1 Підтримано0 Поправок