Необхідно стимулювати формування і розвиток Національних інноваційних екосистем , які можуть приймати різні форми , зокрема:

  1. 1.** Науковий парк** (Science Park), який за визначенням International Association of Science Parks (IASP) – це інституційна структура, яка об'єднує інноваційний бізнес та наукові/освітні організації, і головною метою якої є сприяння інноваціям та підвищенню конкурентоспроможності. Для досягнення цих цілей науковий парк стимулює потоки знань і технологій між університетами, науково-дослідними інститутами, технологічними компаніями і ринками. Він стимулює створення та розвиток інноваційних компаній за допомогою процесів інкубації і росту.

Інноваційна політика держави повинна спрямовуватись на стимулювання створення і розвитку наукових парків для об'єднання групи виробничих наукомістких компаній, дослідницьких організацій, які розміщуватимуться неподалік від провідного університету, на ділянці з комфортним екологічним ландшафтом та розвиненою інфраструктурою.


1 Підтримано0 Поправок