Рекомендації для України щодо регулювання криптовалют

Беручи до уваги активне зростання інтересу з боку громадян та бізнесу до майнінгу та збільшення інвестицій у проекти, що пов'язані із технологією Blockchain, з метою створення конкурентоспроможних умов розвитку даного сектору економіки України у порівнянні з іншими країнами, залучення інвестицій, створення нових робочих місць та збільшення бюджетних надходжень та утримання талантів уряд повинен взяти до уваги бачення учасників ринку відносно політики щодо криптовалют та технології Blockchain в Україні.

В результаті консультацій зі стейкхолдерами та враховуючи напрацювання спільноти «Криптооптимістів» та консалтингової компанії «Blockchain Lab» пропонується наступна політика української держави стосовно криптовалют та технології Blockchain заснована на п'яти максимах, закріплених у законодавстві.


0 Підтримано0 Поправок