1. 3.1. Криптовалюти

На сьогодні в Україні відсутній чіткий підхід до визначення правового статусу криптовалют. Позиція НБУ в цьому питанні наступна: криптовалюта не є грошима. НБУ, Мінфін та Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку досі не розробили спільного розуміння правового статусу криптовалют. А зареєстрований у ВРУ Проект Закону України «Про стимулювання ринку криптовалют та їх похідних в Україні» від 10.10.2017 р. №7183-1 має ряд значних недоліків.

Задля вдосконалення правової бази доцільно звернутися до успішного досвіду розвинених країн.


0 Підтримано0 Поправок