Людина, її креативність, інтелект і підприємницька ініціатива повинні стати центром розвитку економіки. Саме навколо цього і для стимулювання цього повинно вибудовуватись функціонування державних органів, фінансових інститутів, освітніх і наукових закладів, інфраструктури та всіх інноваційних екосистем. В умовах розгортання четвертої промислової революції все більше загострюється глобальна конкуренція країн за інтелектуальний капітал , який стає основним ресурсом для нової якості економічного зростання і перемоги країн у глобальній конкуренції.

Тому глобальна конкуренція все швидше зміщується від конкуренції на рівні компаній до боротьби за інтелектуальний капітал на рівні національних інноваційних екосистем (детально у Частині І). Національні інноваційні екосистеми комфортними для творчості умовами приваблюють до себе унікальних фахівців, «генераторів технологічних ідей», які у свою чергу приваблюють фінансовий капітал, суміжні та сервісні підприємства, стимулюють подальшу концентрацію компетенцій і подальше зростання інтелектуального капіталу. Саме ці механізми самопідсилюючого зростання лежать в основі сучасних конкурентоспроможних високотехнологічних і успішних економік, і саме цими механізмами повинна оволодіти Україна.


2 Підтримано1 Поправок